Green Leader Product 2

              Home ENGLISH 전기 집진 장치 新聞 & 部落格 靜電機實績照片

             全 球 靜 電 有 限 公 司  全台服務 行銷全球  20年工程經驗品質第一                                                         
 
 
 

 

Home

 

 

              

       全 球 靜 電 有 限 公 司  全台服務 行銷全球  20年 靜電機 工程經驗品質第一                                                         
                Global   Electrostatic   Precipitator   Tech    Co., Ltd                                                     ADDR: No.20, Shoutian Rd., Gangshan Dist., Kaohsiung City 820, Taiwan (R.O.C.)
         高雄市苓雅區自強三路3號31樓之10(85大樓)  電話 07-   806-6655    傳真  07- 213-5566          統一編號  53400574 
         新北市蘆洲區復興路355巷11號(環堤大道)   電話:02-2288-8897          台中     0955-999098
 

 

 

 

  

 

 

Home 靜電油煙處理機 抽排氣系統 環保汙染防治工程 網路商城 Services